„Контракт БГ“ е иновативна платформа за споделяне, рекламиране, консултиране и анализиране на застрахователни сделки, сделки с недвижими имоти, банкови сделки. Целта е да Ви улесним в намирането на точния и най-изгоден за Вас продукт, който сте избрали от богатото многообразие на пазара на услуги, селектирани според естеството им. Чрез сайта потребителите могат да пожелаят сравняване на различни оферти, статистика, прогнози и да направят индивидуална консултация, за да сключат удовлетворяващия страните договор за покупко-продажба, банкова или застрахователна сделка.