Практика в Окръжен съд Велико Търново
    Практика от Районен съд Горна Оряховица
Районен съд Горна Оряховица
Районен съд Горна Оряховица
Районен съд Горна Оряховица
Районен съд Горна Оряховица
    Практика при ЧСИ
    Задължителен стаж 2021г.