Лицензи

ЦПО „Съдебен служител” към „Де юре” ЕООД е създаден по ЗПОО и притежава лиценз № 2019121492, издаден на 26.07.2019г. от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет.

licenzia.jpeg
licenzia.1.jpeg
prilojenie.licenzia.jpeg
    За нас

„Съдебен служител” към „Де юре” ЕООД е първият лицензиран в България център, в който успешно завършилите обучението получават професията СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ и специалността СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ. В центъра можете да валидирате своите знания, умения и компетентности, придобити от неформално учене, както и да завършите образователен курс по част от професията. Успешно завършилите професионалното си обучение получават СВИДЕТЕЛСТВО за професионална квалификация, или УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение          /заедно с Европейско приложение – по желание на възложителя/, които ще дадат предимство при кандидатстване за работа в съдебната система, както и при кандидатстване в университет по специалност „право”. Обучението в ЦПО „Де юре” се извършва въз основа на утвърдена и лицензирана от НАПОО учебна документация за специалността и професията /учебен план и учебна програма/ и одобрен преподавателски състав.

Благодарение на усилията на високо квалифицирани специалисти – преподаватели, при нас ще получите теоретична и практическа подготовка, умения, знания и компетентности по основи на правото в РБ и ЕС, които ще Ви бъдат полезни във Вашето ежедневие и ще допринесат за кариерното Ви израстване и реализация в бъдеще. Тук ще научите как се съставят, оформят и връчват документи, книжа и призовка, как се оформят протоколи в съдебно заседание, как се водят деловодните книги и архив и как се подреждат документите в конкретното дело – наказателно, гражданско, административно, изпълнително, нотариално. Как и кои актове подлежат на вписване в имотния и кадастралния регистър, в търговския регистър и регистър Булстат, в регистъра за особените залози и пр.  и защо това е важно.

След завършване на обучението, ще можете да стенографирате, да пишете бързо на десетопръстна система на кирилица и латиница, ще сте усвоили етичните правила и норми на поведение в обществото, при работа с клиенти и в колектив. Ще можете да работите като секретар-протоколист в съдебно заседание; призовкари в съдебната система, или при ЧСИ и нотариуси, деловодители и архивари в съдебната система, бюро съдимост, в службите по вписванията, секретари в канторите на адвокати, ЧСИ, нотариуси. Придобилите първа категория стенография и машинопис ще се ползват с предимство при кандидатстване за работа като професионални стенографи в Народното събрание на РБ.

    Преподавателски екип
155985203_543587993286722_34682735156262

Мария Глушкова - Директор. Завършила Икономически техникум гр. Сливен, специалност администратор-документалист. Републикански шампион по стенография и машинопис за 1987 и 1988 г. Магистър по история ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", където завършва право през 2000 г. Външен експерт към НАПОО.

Професионален опит: секретар в Районна прокуратура Сливен, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Нотариална кантора "Нотис-Експрес", районен съд Горна Оряховица - секретар-протоколист наказателни и граждански дела, Държавен съдебен изпълнител, Частен съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд гр. Велико Търново.

14500290_10210676355335730_6426758283800

Милка Любомирова Ламбева-Стефанова е преподавател към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" от 2018г. Дисциплините, които води, са Административно право и административен процес и Местно управление. От 2017г. г-жа Ламбева-Стефанова е вписана като адвокат във ВТАК. От 2012г. до 2017г. е работила в сферата на изпълнителното производство, като е заемала длъжностите юрисконсулт и помощник - частен съдебен изпълнител. От месец март 2018г. Милка Ламбева-Стефанова е доктор по административно право и административен процес към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Снимка на Таня Иванова.jpg

Таня Георгиева Иванова, завършила  Икономически техникум гр. Сливен, професия - административен работник, машинопис - II категория, стенограф - I клас, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", специалност начална училищна педагогика.

SNIMKA.jpg

Христо Тодоров Тодоров е дипломиран магистър по право от 2017г. Започва своето професионално развитие като стажант в няколко адвокатски кантори. От 2016 до момента работи в сферата на изпълнителното производство, като е заемал длъжностите правен съветник, юрисконсулт и Помощник-частен съдебен изпълнител.

snimka (1).jpg

Весела Йорданова Йорданова, през 2005г. завършва право във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, а от 2012г. е магистър по финанси в същия университет. Има дългогодишен опит като юрисконсулт във финансови и банкови институции, както и като представител на неправителствени  организации. От 2016г. е адвокат, вписан във ВТАК, от същата годна сътрудничи на редица компании, работещи в областта на финансовото и кредитно консултиране .